• 26906191_1992632657419909_1673857933_o

    Bratislavský spolok medikov

    Sme spolok študentov medicíny na lekárskej fakulte UK v Bratislave.

BSM pokračuje v tradícii Spolku medikov založeného v roku 1920. Je združením študentov medicíny na Lekárskej fakulte UK zložený z vyše 300 členov. Spolok podporuje študentov medicíny v ich štúdiu a osobnostnom raste.

BSM rozširuje možnosti pre vzdelanie pomocou organizovania kurzov, seminárov a prednášok. Smeruje svoje aktivity na osobnostný a kariérny rozvoj študentov medicíny a vytvára pôdu pre ich inovatívne nápady.

BSM prispieva k zlepšovaniu a udržiavaniu miestneho a svetového zdravia šírením osvety formou prednášok, workshopov a cielených projektov v komunite a vo svete. To všetko v súlade s humanistickými ideálmi lekárskeho poslania.

BSM ako súčasť IFMSA má za poslanie prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu medzi študentmi medicíny s cieľom zlepšit ich vedomosti a zručností a tým prispieť k riešeniu otázok zdravia na celom svete. BSM organizuje výmenné stáže v zahraničí a medzinárodné projekty a akcie.

Najnovšie články

Mexico – Querétaro 2016

I heard a lot of great stuff about IFMSA exchanges from my friends who attended some of them in past. I...

Latvia – Riga 2016 po druhé

This summer I have spent in the capital city of Latvia – Riga. It is a beautiful historic city with a...

Greece – Thessaloniki 2016

When I firstly realised I am going to spend a month in Greece, it was amazing. It was amazing because I love the country itself,...

Členmi

 

slomsa
ifmsalogo

Podporili nás

 

Union-ZP-F
panta rhei_A
Memorix anatomie - logo green-black