• IMG_2190

    Bratislavský spolok medikov

    Sme spolok študentov medicíny na lekárskej fakulte UK v Bratislave.

BSM pokračuje v tradícii Spolku medikov založeného v roku 1920. Je združením študentov medicíny na Lekárskej fakulte UK zložený z vyše 300 členov. Spolok podporuje študentov medicíny v ich štúdiu a osobnostnom raste.

BSM rozširuje možnosti pre vzdelanie pomocou organizovania kurzov, seminárov a prednášok. Smeruje svoje aktivity na osobnostný a kariérny rozvoj študentov medicíny a vytvára pôdu pre ich inovatívne nápady.

BSM prispieva k zlepšovaniu a udržiavaniu miestneho a svetového zdravia šírením osvety formou prednášok, workshopov a cielených projektov v komunite a vo svete. To všetko v súlade s humanistickými ideálmi lekárskeho poslania.

BSM ako súčasť IFMSA má za poslanie prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu medzi študentmi medicíny s cieľom zlepšit ich vedomosti a zručností a tým prispieť k riešeniu otázok zdravia na celom svete. BSM organizuje výmenné stáže v zahraničí a medzinárodné projekty a akcie.

Najnovšie články

Chorvátsko – Rijeka po tretie

Cesta na moju vybranú stáž v Chorvátsku mi trvala približne 12 hodín. Cestoval som autobusom a prišiel som neskôr v sobotu 5.7.2014...

Chorvátsko - Rijeka2.2

Chorvátsko – Rijeka po druhé

Staz v Chorvatsku sme si vybrali so spoluziackou hlavne preto, lebo sme chceli byt niekde pri mori a nie prilis daleko od domova....

Chorvátsko - Rijeka1.2

Chorvátsko – Rijeka po prvé

V Chorvátsku som už bola niekoľkokrát ako turista. Vždy sa mi tam veľmi páčilo a práve to bolo hlavným dôvodom, prečo...

Členmi

 

slomsa
ifmsalogo

Podporili nás

 

Union-ZP-F
panta rhei_A
Memorix anatomie - logo green-black