In: Novinky

Týždeň/ Week 7.10. – 11.10. 2019
október 5, 2019

Read More
Zdravie pod kontrolou 2019
apríl 14, 2019

Počas podujatia sa návštevníci mohli vzdelať v oblastiach samovyšetrenia prsníkov/ semenníkov. Takisto sa dozvedeli ako sa stať darcom krvi alebo kostnej... Read More
Aktualizovaná tabuľka bodov na zahraničné stáže
apríl 6, 2019

  

Read More
Miestnosť na workshopy
marec 14, 2019

Na BSM sme zariadili spodnú miestnosi z ktorej sa veľmi tešíme. Je určená na workshopy a prednášky. Kapacitu má 20 -... Read More