Freshers day

Aj tento rok sme prichystali Deň pre nováčikov, inak nazývaný Freshers day, ktorý našim najmladším uľahčil nástup do školy. Bola to pre nich skvelá príležitosť zoznámiť sa s novými spolužiakmi a krúžkom. Podstatou Freshers’ Day je priblížiť prvákom čo ich čaká v prvom roku štúdia medicíny. Na Freshers každoročne prebieha nielen prezentácia nášho spolku a klubov, ale aj užitočné a zábavné viazanie chirurgických uzlíkov a mnoho ďalších aktivít. Následne prvákom osobne poukazujeme areál a jednotlivé ústavy. Užitočné rady dostanú taktiež od nášho pána dekana, pani prodekanky a vedeckých kapacít LFUK. Program zvyčajne zakončievame obedíkom. Účasť je dôležitá taktiež kvôli bližším informáciám ohľadom fakultných mikín a ďalším informáciám, ktoré sú nevyhnutné pre najbližšie mesiace štúdia. Pre všetkých učastníkov Freshers day vo večerných hodinách organizujeme Afterparty Fresher’s day, ktorej sa zvyčajne zúčastňujú aj vyššie ročníky.