PLAGAT freshers SVK2

Freshers day

Aj tento rok sme prichystali Deň pre nováčikov, inak nazývaný Freshers day, ktorý našim najmladším uľahčil nástup do školy. Bola to pre nich skvelá príležitosť zoznámiť sa s novými spolužiakmi a krúžkom. Podstatou Freshers’ Day je priblížiť prvákom čo ich čaká v prvom roku štúdia medicíny. Na Freshers každoročne prebieha nielen prezentácia nášho spolku a klubov, ale aj užitočné a zábavné viazanie chirurgických uzlíkov a mnoho ďalších aktivít. Následne prvákom osobne poukazujeme areál a jednotlivé ústavy. Užitočné rady dostanú taktiež od nášho pána dekana, pani prodekanky a vedeckých kapacít LFUK. Program zvyčajne zakončievame obedíkom. Účasť je dôležitá taktiež kvôli bližším informáciám ohľadom fakultných mikín a ďalším informáciám, ktoré sú nevyhnutné pre najbližšie mesiace štúdia. Pre všetkých učastníkov Freshers day vo večerných hodinách organizujeme Afterparty Fresher’s day, ktorej sa zvyčajne zúčastňujú aj vyššie ročníky.