Freshers day

Na začiatku zimného semestra pre vás pripravujeme Deň pre nováčikov, inak nazývaný Freshers day. Je určený pre našich najmladších medikov – prvákov a uľahčuje im nástup do školy.
Je to skvelá príležitosť zoznámiť sa s novými spolužiakmi a krúžkom. Podstatou Freshers’ Day je priblížiť čerstvo prijatým spolužiakom čo ich čaká v prvom roku štúdia medicíny. Každý krúžok si pozrie priestory školy s miestnosťami, kde ho bude čakať výučba, uvidí aj priestory BSM a dostane cenné informácie od starších spolužiakov, na ktorých mu ostane aj kontakt – v prípade akýchkoľvek otázok sa na nich môže obrátiť.
Užitočné rady dostanete taktiež od nášho pána dekana, pani prodekanky a vedeckých kapacít LFUK. Program zvyčajne zakončievame obedíkom. Účasť je dôležitá taktiež kvôli bližším informáciám ohľadom fakultných mikín a ďalším informáciám, ktoré sú nevyhnutné pre najbližšie mesiace štúdia.
Na Freshers každoročne prebieha nielen prezentácia nášho spolku a klubov, ale aj ukážky z našich aktivít – učíme sa spolu užitočné a zábavné viazanie chirurgických uzlíkov, vyhmatanie hrčky a mnoho iných aktivít. Následne prvákom osobne poukazujeme areál a jednotlivé ústavy.
Pre všetkých učastníkov Freshers day vo večerných hodinách organizujeme Afterparty Fresher’s day, ktorej sa zvyčajne zúčastňujú aj vyššie ročníky.