Klub sexuálneho zdravia

Činnosťou nášho klubu je šíriť osvetu v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia. Predovšetkým ide o workshop-y, ktoré sú realizované na ZŠ a stredných školách (13 – 19 rokov). Používame svetovo známu a overenú metódu peer – eduction (rovesníci rovesníkom). Jej výhodou je, že nás žiaci neberú ako učiteľov a neboja sa opýtať aj chúlostivejšie otázky. Momentálne máme k dispozícii dva workshopy:

FGC – o prvej gynekologickej prehliadke. Workshop je zameraný na oboznámenie dievčat o gynekologickej prehliadke. Odpovedá na viacero otázok: „Prečo? Kedy ? A na čo sa pripraviť?“ Hlavným cieľom workshop-u je poukázať na význam preventívnych gynekologických prehliadok, objasniť rakovinu prsníkov a krčka maternice a samozrejme naučiť mladé ženy ako sa správne vyšetrujú prsníky.

MI’s – mužské záležitosti. Zámer tohto workshop-u je oboznámiť chlapcov o prebiehajúcej puberte, na čo sa pripraviť a čo brať ako samozrejmosť. Nechýbajú témy ako rakovina prostaty či semenníkov. Ani pri MI’s nemôže chýbať objasnenie samovyšetrenia, no tentokrát semenníkov.

FGC i MI’s sú schválené našim partnerom Ligou proti rakovine.

V súčasnosti pripravujeme tretí workshop na tému: Sexuálna výchova v kocke. V ňom sa zameriavame na obe pohlavia – čím si prechádzajú chlapci a dievčatá počas puberty (fyzické + psychické zmeny). Cieľom workshop-u je aby mladí adolescenti dostali pravdivé informácie, o ktorých sa pravdepodobne nebavia s rodičmi. Tým sa snažíme predchádzať tomu, aby ich vzdelával internet ako je to dnes bežné.

Ďalším záberom KSZ je organizovanie veľkých osvetových akcií, ktoré sa konajú na verejných miestach za účelom osloviť širšiu verejnosť.
Najstaršou akciou je každoročný WAD (World AIDS Day). Koná sa vždy začiatkom decembra, najčastejšie na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Oslovené sú stovky študentov za účelom oboznámenia o problematike HIV/ AIDS (šírenie, riziká, vyvrátenie mýtov…).
Druhou akciou je Október – mesiac boja proti rakovine prsníkov. Ide o niekoľko hodinovú osvetovú akciu väčšinou v nákupnom centre, v ktorom máme vlastný stánok a poskytujeme ľudom informácie o tejto problematike. Lákadlom pre ľudí sú špeciálne umelé prsia, na ktorých učíme samovyšetrenie prsníkov. Aj keď to z názvu nevyplýva, akcia je zameraná pre obe pohlavia.

V súčasnosti plánujeme aj tretiu osvetovú akciu – Movember, zameraný na rakovinu prostaty.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Dominika Hammelová – hammelova.dominika@gmail.com