Klub verejného zdravia

Poslaním Klubu verejného zdravia je informovanie verejnosti prostredníctvom projektov na zvýšenie povedomia v oblasti zdravia a prevencie na lokálnej aj svetovej úrovni. Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie projektu Nemocnica u medvedíka pre deti predškolského veku, Medická kvapka krvi či Smoke free days.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Hanka Poliaková