Klub vzdelávania medikov

Klub vzdelávania medikov je na nadnárodnej úrovni jednou zo základných zložiek organizácie IFMSA, ktorá združuje medikov po celom svete. Vystupuje tu pod názvom SCOME (Standing Committee On Medical Education) a ako súčasť založenia IFMSA existuje od roku 1951. Na lokálnej úrovni, v rámci Bratislavského spolku medikov (BSM), je klub pomerne mladý, čo zapríčiňuje jeho vysokú dynamiku a široké spektrum aktivít. SCOME vo všeobecnosti zabezpečuje možnosť študentom medicíny zaoberať sa všetkými aspektmi spojenými s lekárskym vzdelaním, s cieľom zlepšiť náš zdravotný systém a vzdelávacie prostredie. Sme presvedčení, že práve študenti medicíny hrajú hlavnú rolu pri pretváraní zdravotného systému a hlavne, že sú prví, ktorí zaznamenajú dopad týchto zmien. Aktivity SCOME sú veľmi rôznorodé ako na národnej úrovni v rámci rôzneho fungovania zdravotných systémov jednotlivých krajín, tak aj na lokálnej úrovni vzhľadom na potreby doplnenia vzdelávania nad rámec výučby danej fakulty. Medzi súčasné aktivity a projekty nášho Klubu vzdelávania medikov patria:

Kurz chirurgického šitia – prebieha v dvoch úrovniach a poskytuje študentom medicíny nielenkontakt s praxou popri veľkom množstve teórie, ktorú musia na fakulte absolvovať, ale umožňuje im rozvíjať si ich praktické zručnosti, nevyhnutné v práci lekára, už počas štúdia.

Kurz posunkovej reči – „Breaking the silence“ – za pomoci inštruktora medici získavajú znalosti posunkovej reči tematicky zameranej na komunikáciu lekár – pacient pri sluchovom postihnutí pacienta. Budúci lekár tak dokáže zvládnuť prípadnú situáciu, kde by inak potreboval tretiu stranu a strácal tak čas, ktorý je v mnohých prípadoch rozhodujúci.

Večer s osobnosťou – v rámci projektu si pozývame osobnosti zo sveta medicíny, ktoré nám rozprávajú o svojej práci, zážitkoch a skúsenostiach a poskytujú nám tým ako motiváciu pre štúdium, tak aj veľké množstvo neoceniteľných informácií o povolaní lekára.

fyzioHD – videoprojekt s komentárom zameraný na praktické cvičenia z fyziológie. Študentom vo forme krátkych a prehľadných videí vo vysokom rozlíšení pomáha lepšie pochopiť jednotlivé cvičenia a v konečnom dôsledku šetrí materiál aj čas. Projekt získal 3. miesto na konferencii ŠVOČ a jeho autorka, členka nášho SCOME, s ním vyhrala interaktívnu konferenciu Preveda.

Beh medikov – akcia prvýkrát prebehla v roku 2014 a stáva sa z nej každoročná udalosť na ktorej sa medici stretnú, urobia niečo pre svoje zdravie a svojimi príspevkami pomôžu pacientom na vybraných oddeleniach kliník.

Klub vzdelávania medikov spolupracuje aj so ŠVOČ klubom, ktorý má za cieľ  propagovať vedu medzi študentmi – motivovať ich a pomáhať im v tomto smere.

Medzi nové projekty Klubu vzdelávania medikov patrí Pitevný krúžok, ktorý prehlbuje praktickú časť z anatómie a taktiež Kurz prvej pomoci, zameraný na rozšírenie znalostí v tejto základnej zručnosti medikov i lekárov.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Kristína Fraňová – franova.kristina@gmail.com