Klub za ľudské práva a mier je čerstvo vzniknutým klubom a takisto základom fungovania výboru práv a mieru na Slovensku, v rámci jeho medzinárodnej siete v 117 krajinách sveta.

Na rozdiel od ostatných klubov spolku, ktoré tiež nadväzujú na niektorý z medzinárodnej siete výborov v najväčšej študentskej medicínskej federácii sveta, tzv. IFMSA, aktivity SCORP-u sa vo väčšine krajín nezhodujú a to kvôli tomu, že každá krajina čelí vlastným ľudskoprávnym a socioekonomickým problémom. Dôsledkom toho je, že každý z lokálnych klubov je svojim spôsobom jedinečný svojím zameraním a projektmi, avšak aj napriek tomu nás vždy spájajú spoločné hodnoty.

Ako budúcim lekárom nám nesmú byť ľahostajné problémy iných, veríme, že je našou povinnosťou sa snažiť druhých pochopiť a zároveň sa im snažiť vrámci našich možností aj pomôcť. Usilujeme sa preto o zvyšovanie povedomia študentov medicíny, aj všeobecnej verejnosti, o problémoch okolo nás a zároveň chceme organizovať projekty, ktorými môžeme my sami pomáhať. Veríme, že táto snaha zvyšuje našu uvedomelosť a schopnosť porozumieť druhým, zvyšuje náš cit pre zodpovednosť a empatiu, čo nám v konečnom dôsledku môže pomôcť stať sa v budúcnosti lepšími lekármi. Jedným z motívov, ktoré ženú klub vpred je dobrý pocit z vlastnej, prospešnej činnosti a dobre vykonanej práce.

Pole nášho zamerania závisí len od nás a našej motivácie angažovať sa v danej problematike. Témami, na ktoré sa SCORP sústreďuje sú napríklad:

  • problémy, ktorým musia čeliť minority, zanedbaní pacienti, diskriminované skupiny, utečenci, handicapovaní občania a bezdomovci,
  • porušovanie ľudských práv,
  • vzdelávanie a povedomie o všeobecných ľudských právach,
  • rasizmus a intolerancia,
  • rovnoprávnosť, práva žien, detí a iných menšín.

Klub za ľudské práva a mier je priestorom pre otvorených a ohľaduplných ľudí, ktorí namiesto prechovávania predsudkov voči druhým, chcú najprv lepšie spoznať ich situáciu, pomáhať a postaviť sa za hodnoty, v ktoré veria. Zároveň je klub miestom, kde členovia môžu spoznať ľudí s podobným zmýšľaním a názormi, priestorom pre zábavu a relax a v neposlednom rade miestom kde môžeš práve ty začať zmenu, ktorú chceš vidieť vo svete, zdravotníctve či na škole.

Viac informácií o SCORP-e a našom klube nájdeš tu: https://scorpdatabase.wordpress.com/ alebo tu : http://www.ifmsa.org/Activities/Standing-Committees/Human-Rights-and-Peace 😉


Kontakty
Chceš sa k nám pridať alebo máš nejaký nápad na projekt, prípadne nejakú pripomienku? Kontaktuj nás na: scorp.bsm@gmail.com alebo norp.slomsa@gmail.com
Vidíš vo svojom okolí problém, ktorý by si chcel riešiť? Alebo ťa osobne niečo trápi a potrebuješ pomoc? Neváhaj ma kontaktovať osobne na Claudia Krajčírová krajck@gmail.com, spoločne niečo určite vymyslíme 🙂