2% PLAGAT

Podporte nás –
2% pre BSM

ÚDAJE O NÁS ­ PRIJÍMATEĽ 2%
Názov: Bratislavský spolok medikov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31747698 (SID sa nevypĺňa)
Sídlo: Sasinkova 2, 813 72 Bratislava

POSTUP AKO DAROVAŤ 2% (3%)

Ak ste zamestnanec, ktorému daňové priznanie podáva zamestnávateľ:
1. Do 15.02.2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Z formulára potvrdenie o zaplatení dane si opíšte dátum zaplatenia a vypočítajte 2 % z dane. V prípade, ak ste za rok 2016 vykonali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín, môžete
darovať až 3% z dane.
3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % resp. ( 3 % ) z dane.
4. Najneskôr do 30. apríla 2017 doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho trvalého pobytu. V prípade ak poukazujete 3% priložte aj potvrdenie od organizácie, v prospech ktorej ste vykonali minimálne 4o hodín dobrovoľníckej práce.

● Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:
1. Darovanie 2 % je súčasťou daňového priznania. ( Typ A, Typ B )
2. Vypočítajte si 2 % z dane. V prípade, ak ste za rok 2016 vykonali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane.
3. Do daňového priznania v príslušnej časti vyplňte naše identifikačné údaje.
4. Daňové priznanie treba doručiť na Daňový úrad v mieste vášho trvalého pobytu a daň
uhradiť do 31. marca 2017. V prípade ak poukazujete 3% priložte aj potvrdenie
od organizácie, v prospech ktorej ste vykonali minimálne 4o hodín dobrovoľníckej

● Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte si daňové priznanie.

2. Vypočítajte si 1% ( 2% ) z dane.
a) Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2016 zvyčajne do 31.3.2017 NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 zvyčajne do 31.3.2017 DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel ( aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.
3. Do daňového priznania v príslušnej časti vyplňte naše identifikačné údaje.
4. Daňové priznanie treba doručiť na Daňový úrad v mieste vášho trvalého pobytu a daň uhradiť do 31. marca 2017.

5. Do tohto termínu treba zaplatiť aj daň z príjmov.

Zdroj informácií www.rozhodni.sk

Ďakujeme veľmi pekne za podporu!

2% PLAGAT