Zdravie pod kontrolou 2019

Počas podujatia sa návštevníci mohli vzdelať v oblastiach samovyšetrenia prsníkov/ semenníkov. Takisto sa dozvedeli ako sa stať darcom krvi alebo kostnej drene a prečo je to také dôležité. 
Zmerali sme im cholesterol v krvi, BMI, množstvo celkového a viscerálneho tuku, hodnotu bazálneho metabolizmu a i.  Zistili viac o prevencii rakoviny kože a mali možnosť vyskúšať si svoje schopnosti v podaní  prvej pomoci dospelému, aj dieťaťu.
Pre najmenších sme mali pripravenú obľúbenú Nemocnicu u Medvedíka, kde sa deti na chvíľu stali doktormi, v stánku vedľa sa zas naučili správne si čistiť zúbky.
Projekt Zdravie pod kontrolou sa organizuje na počesť výročia založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 7. apríla. Už od roku 1948 sa po celom svete konajú rôzne aktivity, ktorých cieľom je upozorniť na dôležitosť globálneho zdravia a prevencie.
to top