Kluby

Vyberte si do ktorého klubu vstúpite!

Kluby sú neoddeliteľnou vnútornou súčasťou BSM. Majú svoj vlastný poriadok a vedúci klubu je volený predsedníctvom. Do projektov a činnosti klubu sa môže zapojiť akýkoľvek člen BSM, či už jednorázovo, alebo pravidelne.

Klub pre ľudské práva a mier - SCORP

Klub za ľudské práva a mier je čerstvo vzniknutým klubom a takisto základom fungovania výboru práv a mieru na Slovensku, v rámci jeho medzinárodnej siete v 117 krajinách sveta.

Ako budúcim lekárom nám nesmú byť ľahostajné problémy iných, veríme, že je našou povinnosťou sa snažiť druhých pochopiť a zároveň sa im snažiť v rámci našich možností aj pomôcť. Usilujeme sa preto o zvyšovanie povedomia študentov medicíny, aj všeobecnej verejnosti, o problémoch okolo nás a zároveň chceme organizovať projekty, ktorými môžeme my sami pomáhať. Veríme, že táto snaha zvyšuje našu uvedomelosť a schopnosť porozumieť druhým, zvyšuje náš cit pre zodpovednosť a empatiu, čo nám v konečnom dôsledku môže pomôcť stať sa v budúcnosti lepšími lekármi. Jedným z motívov, ktoré ženú klub vpred, je dobrý pocit z vlastnej, prospešnej činnosti a dobre vykonanej práce.

Medzi obľúbené projekty nášho klubu patrí Pancake day, počas ktorého pečieme na BSM palacinky. Zisk z predaja naposledy putoval pre deti z Južného Sudánu. Ďalším úspešným projektom je Medici pre ľudí bez domova, súčasťou ktorého bola zbierka hygienických potrieb a oblečenie pre bezdomovcov, ako aj ich návšteva v o. z. Vagus spojená s navarením trojchodového menu. Najnovšie pripravujeme project s názvom CATRI – Care of Abused, Tortured, Refugees & Imprisoned, zameraný na vzedlávanie medikov v problematike týkajúcej sa vyššie uvedených marginalizovaných skupín a to nielen po medicínskej, ale aj psychosociálnej, kriminologickej a forenznej stránke.

Klub za ľudské práva a mier je priestorom pre otvorených a ohľaduplných ľudí, ktorí namiesto prechovávania predsudkov voči druhým, chcú najprv lepšie spoznať ich situáciu, pomáhať a postaviť sa za hodnoty, v ktoré veria. Zároveň je klub miestom, kde členovia môžu spoznať ľudí s podobným zmýšľaním a názormi, priestorom pre zábavu a relax a v neposlednom rade miestom kde môžeš práve ty začať zmenu, ktorú chceš vidieť vo svete, zdravotníctve či na škole.

KLUB ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV- SCOIS

Tento klub je našim najnovším klubom, ktorý bol založený za účelom zlepšenia vzťahov medzi študentmi študujúcimi v anglickom a slovenskom jazyku. Je to nový a jedinečný nápad a tento klub nespadá pod IFMSA.

Medzi naše aktivity patrí vedenie anglických verzií bežiacich projektov ostatných klubov. Najväčšej obľube sa tešia projekty „Kurz obväzovania“ a „kurz chirurgického šitia“ (Klub vzdelávania medikov), a projekt „Nemocnica u medvedíka“ (Klub verejného zdravia).

Organizujeme aj vlastné projekty, napríklad Slovenské konverzácie, ktorých cieľom je pomôcť zahraničným študentom zlepšovať ich slovenčinu. Tento projekt je vedený zábavnou a flexibilnou formou – napr. návšteva ZOO alebo piknik v Medickej záhrade.

Ponúkame priestor zahraničným prvákom na osobnostný a profesionálny rast, spoznanie nových ľudí a rozšírenie vlastného obzoru.

KLUB VZDELÁVANIA MEDIKOV (KVM - SCOME)

Klub vzdelávania medikov je na nadnárodnej úrovni jednou zo základných zložiek organizácie IFMSA, ktorá združuje medikov po celom svete. Vystupuje tu pod názvom SCOME (Standing Committee On Medical Education) a ako súčasť založenia IFMSA existuje od roku 1951.

Na lokálnej úrovni, v rámci Bratislavského spolku medikov (BSM), je klub pomerne mladý,

čo zapríčiňuje jeho vysokú dynamiku a široké spektrum aktivít.

SCOME vo všeobecnosti zabezpečuje možnosť študentom medicíny zaoberať sa všetkými aspektmi spojenými s lekárskym vzdelaním, s cieľom zlepšiť náš zdravotný systém a vzdelávacie prostredie. Sme presvedčení, že práve študenti medicíny hrajú hlavnú rolu

pri pretváraní zdravotného systému a hlavne, že sú prví, ktorí zaznamenajú dopad týchto zmien. Aktivity SCOME sú veľmi rôznorodé ako na národnej úrovni v rámci rôzneho fungovania zdravotných systémov jednotlivých krajín, tak aj na lokálnej úrovni vzhľadom

na potreby doplnenia vzdelávania nad rámec výučby danej fakulty. Medzi súčasné aktivity

a projekty nášho Klubu vzdelávania patria:

Kurz chirurgického šitia – prebieha v dvoch úrovniach a poskytuje študentom medicíny nielenkontakt s praxou popri veľkom množstve teórie, ktorú musia na fakulte absolvovať,

ale umožňuje im rozvíjať si ich praktické zručnosti, nevyhnutné v práci lekára, už počas štúdia. Od začiatkov tohto kurzu, kedy sme začínali učiť šitie na prasacích labkách, kuracích krídelkach a banánoch sme sa posunuli až k silikónovým imitáciám kože vlastnej výroby,

ktoré asi najlepšie simulujú realitu.

Večer s osobnosťou – v rámci projektu si pozývame osobnosti zo sveta medicíny, ktoré nám rozprávajú o svojej práci, zážitkoch a skúsenostiach a poskytujú nám tým ako motiváciu pre štúdium, tak aj veľké množstvo neoceniteľných informácií o povolaní lekára.

fyzioHD – videoprojekt s komentárom zameraný na praktické cvičenia z fyziológie. Študentom vo forme krátkych a prehľadných videí vo vysokom rozlíšení pomáha lepšie pochopiť jednotlivé cvičenia a v konečnom dôsledku šetrí materiál aj čas. Projekt získal 3. miesto na konferencii ŠVOČ a jeho autorka, členka nášho SCOME, s ním vyhrala interaktívnu konferenciu Preveda.

Medzi ďalšie momentálne fungujúce projekty patrí kurz odberu krvi a lumbálnej punkcie, na ktorom vás naučíme, ako správne pacientovi odobrať krv, či zaviesť permanentnú kanylu. Ďalej je možné zúčastniť sa kurzu obväzovania, kde sa môžte priučiť mnohým veľmi užitočným obväzovacím technikám, ktoré sa vám

v praxi zídu po celý život. V neposlednej rade je tu pre vás možnosť vyskúšať si aj laparoskopické šitie pomocou špeciálnych laparoskopických simulátorov.

KLUB VEREJNÉHO ZDRAVIA (KVZ – SCOPH)

Poslaním Klubu verejného zdravia je informovanie verejnosti prostredníctvom projektov na zvýšenie povedomia v oblasti zdravia a prevencie na lokálnej aj svetovej úrovni.

Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie projektu Nemocnica u medvedíka pre deti predškolského veku. Projekt je veľmi obľúbený u študentov všetkých ročníkov.

Je to skvelá príležitosť vyskúšať si prácu

a komunikáciu s deťmi ohľadom zdravia. Prihlásiť sa môžete aj vy prváca spojiť tak príjemné s užitočním.

S Nemocnicou u medvedíka sa pravidelne zúčastňujeme aj veľkých akcií v nákupných centrách. Záujem o náš projekt prejavila už aj televízia.

Medzi ďalšie obľúbené activity patrí Medická kvapka krvi, kde svojou troškou môžu študenti prispieť k záchrane životov. Projeksa teší vysokej návštevnosti každý rok.

Smoke free days je ďalším rozbiehajúcim sa projektom, ktorý prispieva k obmedzeniu fajčenia medzi študentmi v areáli školy.

KLUB SEXUÁLNEHO ZDRAVIA (KSZ - SCORA)

Činnosťou nášho klubu je šíriť osvetu v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia. Predovšetkým ide o workshop-y, ktoré sú realizované na ZŠ a stredných školách (13 – 19 rokov). Používame svetovo známu a overenú metódu peer – education (rovesníci rovesníkom). Jej výhodou je, že nás žiaci neberú ako učiteľov a neboja sa opýtať aj chúlostivejšie otázky. Momentálne máme k dispozícií tieto projekty:

FGC – o prvej gynekologickej prehliadke. Workshop je zameraný na oboznámenie dievčat

o gynekologickej prehliadke. Odpovedá na viacero otázok: “Prečo? Kedy? A na čo sa pripraviť?” Hlavným cieľom workshop-u je poukázať na význam preventívnych gynekologických prehliadok, objasniť rakovinu prsníkov a krčka maternice a samozrejme naučiť mladé ženy ako sa správne vyšetrujú prsníky.

MI’s – mužské záležitosti. Zámer tohto workshop-u je oboznámiť chlapcov o prebiehajúcej puberte, na čo sa pripraviť a čo brať ako samozrejmosť. Nechýbajú témy ako rakovina prostaty či semenníkov. Ani pri MI’s nemôže chýbať objasnenie samovyšetrenia, no tentokrát semenníkov. FGC i MI’s sú schválené našim partnerom Ligou proti rakovine.

Sexuálna výchova v kocke SexTED. V ňom sa zameriavame na obe pohlavia – čím si prechádzajú chlapci a dievčatá počas puberty (fyzické + psychické zmeny). Cieľom workshop-u je, aby mladí adolescenti dostali pravdivé informácie, o ktorých sa pravdepodobne nebavia s rodičmi.

Najstaršou akciou je každoročný WAD (World AIDS Day). Koná sa vždy začiatkom decembra, najčastejšie na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Oslovené sú stovky študentov za účelom oboznámenia o problematike HIV/ AIDS.

Druhou akciou je Október – mesiac boja proti rakovine prsníkov. Ide o niekoľko hodinovú osvetovú akciu väčšinou v nákupnom centre, v ktorom máme vlastný stánok a poskytujeme ľudom informácie o tejto problematike. Lákadlom pre ľudí sú špeciálne umelé prsia, na ktorých učíme samovyšetrenie prsníkov. Aj keď to z názvu nevyplýva, akcia je zameraná

pre obe pohlavia.

V súčasnosti sme už rozbehli aj tretiu svetovú kampaň – Movember, zameraný na rakovinu prostaty.

KLUB ZAHRANIČNÝCH AKTIVÍT (KZA –SCOPE/SCORE)

Hlavnou náplňou Klubu zahraničných aktivít je sprostredkovať našim študentom vycestovanie na letnú stáž do zahraničia. Každoročne využije túto možnosť viac ako 70 študentov, ktorí

sa zúčastňujú klinickej stáže v nemocnici (tzv. professional exchange) a približne 7 študentov smeruje do laboratórií, kde pracujú na vedeckých projektoch (research exchange).

Výber krajín je každoročne veľmi široký; okrem Európy je šanca nazrieť aj do Ázie či Ameriky. Keďže chceme, aby nás za hranicami reprezentovali tí najlepší a najpracovitejší, poradovník záujemcov sa robí na základe počtu získaných bodov. Okrem povinného testu z anglického jazyka má každý možnosť získať body navyše pri preukázaní svojich mimoškolských aktivít

a schopností za obdobie predchádzajúceho akademického roka.

Konkrétne za:

– vážený študijný priemer a ročník

– účasť na konferencii ŠVOČ s vlastnou prácou (Študentská vedecká odborná činnosť)

– činnosť v akademickom senáte

– reprezentáciu LF UK v športe

– činnosť v Klube detskej nádeje

– aktivitu v kluboch BSM

– pomoc pri organizácii OC Fresher’s day a iných veľkých akcii BSM

– inú mimoškolskú aktivitu

Po absolvovaní testu nasleduje približne v polovici novembra vytúžené „výberové konanie”, kde si študenti vyberú krajinu, do ktorej pocestujú. My im následne pomáhame s administratívou a inými formalitami. Druhou, nemenej dôležitou náplňou nášho klubu, je spríjemňovať pobyt asi šesťdesiatke zahraničných študentov, ktorí pricestujú na leto do Bratislavy. Komunikujeme s nimi už pred príchodom, odpovedáme im na všetky ich (niekedy vtipné) otázky. V deň príchodu ich vítame na letisku či stanici a takisto ich sprevádzame počas prvého dňa v nemocnici. Najpríjemnejšou časťou je ale určite social program.

V rámci neho pre nich vymýšľame rôzne aktivity – výlety, opekačky, kúpaliská či diskotéky, pri ktorých sa navzájom spoznávame a zbližujeme. KZA je preto tým správnym miestom pre ľudí, ktorí majú radi cudzie jazyky a radi spoznávajú nové kultúry, tým najlepším možným spôsobom – priamym kontaktom s nimi.

KLUB 3D TLAČE A DIZAJNU

Klub 3D tlače a dizajnu vznikol na podnet študentov-entuziastov, ktorí vidia veľký potenciál

v tejto technológii pri aplikácii v rôznych medicínskych smeroch ako je chirurgia, stomatológia či regeneratívna medicína. Klub slúži ako základňa pre študentov, ktorí majú záujem oboznámiť sa s touto technológiou a vzdelať sa nad rámec bežného medicínskeho kurikula. Poslaním je hľadať nové možnosti využitia 3D tlače v medicíne, ich realizácie a prepojenie s klinikou.

Každý študent je vítaný zapojiť sa do týchto aktivít, či už s vlastným projektom alebo takým, ktorý ešte len čaká v šuflíku.

Zaujali sme ťa?
Pridaj sa k nám!

  1. Vyber si klub.
  2. Napíš nám správu, alebo kontaktuj priamo predsedu.
  3. Zapoj sa do našich aktvít a zbieraj body na stáž!

 

Pošli nám správu ako sa chceš zapojiť!

    to top