Body na stáže

Body na stáž v nasledujúcej sezóne za zbierajú za obdobie 1.10. (predchádzajúci rok) – 30.9.

JAZYKOVÝ TEST1 – 150
ŠTUDIJNÝ PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROČNÍK
1,00 – 1,20
1,21 – 1,40
1,41 – 1,60
1,61 – 1,80
1,81 – 2,00

15
13
10
8
5
VEDENIE ORGANIZÁCIE
Pozícia v IFMSA na nadnárodnej úrovni
Člen VV SloMSA
NEO, NORE, LEO, LORE
Člen VV ČO
Lokálny koordinátor SC
Liaison Officer, asistent člena VV SloMSA
Koordinátor projektu

50
50
plus 10
40
30
20
10
Aktívne členstvo v ČO*10
Delegát na IFMSA GA, EuRegMe, NESCE, európske víkendy stálych komisií10
Delegát na VZ SloMSA5
TRÉNINGOVÁ DIVÍZIA
Národný tréner: odtrénovaných 14+ hodín za uplynulý AR
Národný tréner: odtrénovaných 10+ hodín za uplynulý AR
Národný tréner: odtrénovaných 7+ hodín za uplynulý AR
Lokálny tréner: odtrénovaných 7+ hodín za uplynulý AR
Každý aktívny tréner SloMSA

15
12
10
10
5
Darovanie krvi (1 darovanie max. 3x/rok)2
Člen ŠČAS10
ŠVOČ
účasť na konferencii
1. miesto
2. miesto
3. miesto

6
12
10
8
REPREZENTÁCIA FAKULTY A ORGANIZÁCIE V ŠPORTE8
ROČNÍK ŠTÚDIA
1.ročník
4. ročník
5. ročník
6.ročník

9
3
6
9
PODUJATIA*
národné podujatia s dlhou prípravou
národná kampaň
lokálna kampaň, čisto online kampaň
dlhé podujatie
stredne dlhé podujatie
krátke podujatie
hlavný organizátor (1x na jeden typ)
iné*

10
6
4
6
4
2
plus 5
2/deň
KONTAKTNÉ OSOBY
aktivity pre zahraničných študentov***
vyzdvihnutie a odvoz študenta, zoznámenie s pracoviskom

max 7/t.
2
dobročinná aktivita v oblasti medicíny mimo organizácie (Equita, Červený nos a pod.) *3/aktivita
podanie žiadosti o grant, získanie sponzorov pre organizáciu*max. 15
členstvo v redakcii univerzitného časopisu10
iné (mimoriadne udelenie bodov ČO) *max. 30
MINULOROČNÁ IFMSA STÁŽ– 10
DOZORNÁ RADA
porušenie Etického kódexu a Kódexu správania na stretnutiach SloMSA
porušenie Stanov a OP SloMSA (s výnimkou nezodpovedného plnenia agendy vo VV SloMSA)
nezodpovedné plnenie agendy vo VV SloMSA
nezodpovedné plnenie agendy vo VV ČO
do -50
do -50

do -40
do -30
to top