BSM tím

[foundry_page_title icon=““ layout=“center-short-image“ title=“O NÁS“ image=“3133″]
[foundry_tabs type=“text-tabs no-border“][foundry_tabs_content icon=““ title=“Myšlienka a ciele“][/foundry_tabs_content][foundry_tabs_content icon=““ title=“BSM Tím“][/foundry_tabs_content][/foundry_tabs]

BSM Tím

BSM je združenie medikov kde každý zastáva svoju funkciu. Kedže sa venuje množstvu aktivít a projektov delí sa na Veľký výbor, Malý výbor a iné funkcie.

Veľký výbor

Veľký výbor sa stará o chod BSM či už o ten interný alebo externý.

Igor Podmajerský
predseda
+421 905 646 635
podmajersky.igor@gmail.com

Diana Víglaská
podpredseda
pre externé záležitosti
+421 903 455 765
dviglaska1@gmail.com

Peter Valkár
hospodár

+421 948 393 859

pet.valkar@gmail.com

Alexander Pavlík
tajomník

+421 903 460 521
alexander.pavlik225@gmail.com

to top