BSM tím

O NÁS

  • Myšlienka a ciele
  • BSM Tím

BSM Tím

BSM je združenie medikov kde každý zastáva svoju funkciu. Kedže sa venuje množstvu aktivít a projektov delí sa na Veľký výbor, Malý výbor a iné funkcie.

Veľký výbor

Veľký výbor sa stará o chod BSM či už o ten interný alebo externý.

Igor Podmajerský
predseda
+421 905 646 635
podmajersky.igor@gmail.com

Diana Víglaská
podpredseda
pre externé záležitosti
+421 903 455 765
dviglaska1@gmail.com

Peter Valkár
hospodár

+421 948 393 859

pet.valkar@gmail.com

Alexander Pavlík
tajomník

+421 903 460 521
alexander.pavlik225@gmail.com