Fresher’s 2020

MILÍ PRVÁCI!

Ako relatívne noví študenti lekárskej fakulty si presne pamätáme, aké to bolo byť prvákom. Nervozita pred prvým cvikom, panika v zháňaní kníh, viac než zmätočný prihlasovací systém na skúšky…to všetko nám dalo v prvých mesiacoch poriadne zabrať. Čoskoro sme zistili, že skutočná moc sú informácie.

Univerzitný život môže byť pre prváka veľmi chaotický. Za veľmi krátku dobu na vás vychŕlia kvantum informácií, ktoré si pri tom množstve nových podnetov ani nie ste schopní zapamätať. Práve preto sme sa rozhodli odovzdať vám cenné informácie, ktoré sme za tú krátku dobu nazbierali vo forme tejto príručky, ktorá má slúžiť ako manuál pre zvládnutie prvých mesiacov.

Existuje množstvo informácií, ktoré prvákovi môžu uľahčiť štúdium, nnemá sa k nim ako dostať. Tí šťastnejší z nás majú na fakulte súrodencov alebo kamarátov, ktorí si už čo-to v škole odžili, a teda vedia ako to tu chodí. Tí menej šťastní sa môžu obrátiť na túto príručku alebo na ktoréhokoľvek člena BSM.

Prvý ročník prináša mnoho možností, ktoré stačí len využiť. Preto si pozorne prečítajte nasledujúce kapitoly, zapojte svoju kreatívnu časť mozgu a neváhajte nás osloviť ak máte skvelé nápady a chuť pracovať.Veď správny medik potrebuje k zvládnutiu štúdia len 2 veci: Pevné nervy a odolný gluteus maximus 😄.

Želáme vám úspešný a nezabudnuteľ prvý ročník, ktorý vám, priznávame, závidíme!

Vaše BSM Predsedníctvo!

Deň zápisu

Deň zápisu je pre mnohých z vás dlho očakávanou udalosťou, počas ktorej sa stanete právoplatnými členmi našej alma mater.

Všetky pokyny k tomuto dňu obdržíte v obálke o prijatí, vrátane presného dátumu a hodiny, v ktorej sa máte dostaviť. Zápis prvákov sa uskutoční 2. až 3. septembra a je podľa abecedy rozdelený na dve polovice. Dôležitou súčasťou zápisu je aj predloženie občianskeho preukazu/pasu, kópie rodného listu, poprípade iné dokumenty presne uvedené v pozvánke. Je dôležité aby ste svoj záujem o štúdium na našej fakulte potvrdili vopred a aby ste si žiadny dôležitý dokument nezabudli priniesť.

Po predložení dokumentov a samotného zápisu obdržíte:

1. ročenku: je to súhrn všetkých dôležitých informácií o fakulte vrátane predmetov a personálu spolu s kontaktmi

2. index: je to náš najdôležitejší preukaz, ktorý si je nutné zachovať počas celých 6 rokov štúdia. Slúži na zapisovanie predmetov na skúškach. Je nevyhnutné, aby ste si index priniesli na každú skúšku. Predmety, meno vyučujúceho a počet kreditov si doň zapíšete na zápise podľa pokynov koordinátora. Odporúčame si predmety a mená pedagógov odpísať z ročenky. Taktiež je dôležité aby ste predišli poškodeniu indexu. V prípade straty alebo poškodenia indexu, ktorý by znemožňoval preukázanie absolvovania predmetu/skúšky, je nutné si zaobstarať nový. Bližšie informácie a cenník vám poskytne študijná referentka pre váš ročník.

3. Aktivovaný ISIC: je to študentský preukaz, ktorý nielenže potvrdzuje váš študentský status, ale aj poskytuje mnoho výhod. Po obdržaní preukazu je nutné si ho najprv aktivovať.

Aktivačný portál nájdete vo vstupnej hale Nových teoretických ústavov na stĺpe pred recepciou. S aktiváciou vám radi pomôžu aj členovia BSM, ktorých nájdete hneď pri termináli. Karta sa dá aktivovať aj v budove ktorejkoľvek fakulty Univerzity Komenského. POZOR! Ak si kartu vopred neaktivujete, nebudú vám priznané výhody v cestovaní ani iné zľavy. ISIC je taktiež dôležitou súčasťou procesu ubytovania. Pri registrovaní na ubytovacom oddelení na vám pridelenom internáte je nutné preukaz predložiť. Na internátoch v lokalite Vysokoškolského mestečka Mlyny si je potrebné aktivovať ISIC ešte raz, a to aj v prípade ak tam nie ste ubytovaní a chcete sa tam len stravovať.

Deň pre prvákov (Freshers Day)

Na začiatku zimného semestra pre vás pripravujeme Deň pre nováčikov, inak nazývaný Freshers day. Je určený pre našich najmladších medikov – prvákov a uľahčuje im nástup do školy.

Je to skvelá príležitosť zoznámiť sa s novými spolužiakmi a svojim krúžkom. Podstatou Freshers’ Day je priblížiť čerstvo prijatým spolužiakom čo ich čaká v prvom roku štúdia medicíny. Každý krúžok si pozrie priestory školy s miestnosťami, kde ho bude čakať výučba, uvidí aj priestory BSM a dostane cenné informácie od starších spolužiakov, takzvaných Big-2, na ktorých mu ostane aj kontakt. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nich môže obrátiť.

Užitočné rady dostanete taktiež od nášho pána dekana, prodekana a vedeckých kapacít LFUK. Program zvyčajne zakončievame obedíkom. Účasť je dôležitá taktiež kvôli bližším informáciám, ktoré sú nevyhnutné pre najbližšie mesiace štúdia a prebratia si fakultnej mikiny, ktorú dostávate ako prváci zadarmo.

Na Freshers každoročne prebieha nielen prezentácia nášho spolku a klubov, ale aj ukážky z našich aktivít – učíme sa spolu užitočné a zábavné viazanie chirurgických uzlíkov (Klub vzdelávania medikov), vyhmatanie hrčky na prsníku (Klub sexuálneho zdravia) a mnoho iných aktivít. Následne prvákom osobne poukazujeme areál a jednotlivé ústavy.

Pre všetkých učastníkov Freshers day vo večerných hodinách organizujeme Afterparty Fresher’s day, ktorej sa zvyčajne zúčastňujú aj vyššie ročníky. Pripravili sme si pre Vás aj príručku pre prvákov obohatenú o informácie o online výučbe! Takisto ju ponúkame aj v angličtine: Freshers Guide 2020 na stiahnutie tu [EN]. 

Upozornenie – počas zimného semestra 2021 je možné že časti programu Fresher’s 2020 budú vynechané z dôvodu zachovania čo najvyššej miery bezpečnosti študentov. O všetkých zmenách vás budeme včas informovať.

to top