Fresher’s 2020

Na začiatku zimného semestra pre vás pripravujeme Deň pre nováčikov, inak nazývaný Freshers day. Je určený pre našich najmladších medikov – prvákov a uľahčuje im nástup do školy.
Je to skvelá príležitosť zoznámiť sa s novými spolužiakmi a svojim krúžkom. Podstatou Freshers’ Day je priblížiť čerstvo prijatým spolužiakom čo ich čaká v prvom roku štúdia medicíny. Každý krúžok si pozrie priestory školy s miestnosťami, kde ho bude čakať výučba, uvidí aj priestory BSM a dostane cenné informácie od starších spolužiakov, takzvaných Big-2, na ktorých mu ostane aj kontakt. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nich môže obrátiť.
Užitočné rady dostanete taktiež od nášho pána dekana, prodekana a vedeckých kapacít LFUK. Program zvyčajne zakončievame obedíkom. Účasť je dôležitá taktiež kvôli bližším informáciám, ktoré sú nevyhnutné pre najbližšie mesiace štúdia a prebratia si fakultnej mikiny, ktorú dostávate ako prváci zadarmo.
Na Freshers každoročne prebieha nielen prezentácia nášho spolku a klubov, ale aj ukážky z našich aktivít – učíme sa spolu užitočné a zábavné viazanie chirurgických uzlíkov (Klub vzdelávania medikov), vyhmatanie hrčky na prsníku (Klub sexuálneho zdravia) a mnoho iných aktivít. Následne prvákom osobne poukazujeme areál a jednotlivé ústavy.
Pre všetkých učastníkov Freshers day vo večerných hodinách organizujeme Afterparty Fresher’s day, ktorej sa zvyčajne zúčastňujú aj vyššie ročníky. Freshers Guide 2020 na stiahnutie tu [EN].
Upozornenie – počas zimného semestra 2020 je možné že časti programu Fresher’s 2020 budú vynechané z dôvodu zachovania čo najvyššej miery bezpečnosti študentov. O všetkých zmenách vás budeme včas informovať.
to top