Klub 3D tlače a dizajnu

Klub 3D tlače a dizajnu vznikol na podnet študentov-entuziastov, ktorí vidia veľký potenciál v tejto technológii pri aplikácii v rôznych medicínskych smeroch, ako je chirurgia, stomatologia či regeneratívna medicína. Klub slúži ako základňa pre študentov, ktorí majú záujem oboznámiť sa s touto technológiou a vzdelať sa nad rámec bežného medicínskeho kurikula. Poslaním je hľadať nové možnosti využitia 3D tlače v medicíne, ich realizácie a prepojenie s klinikou.

Každý študent je vítaný zapojiť sa do týchto aktivít, či už s vlastným projektom alebo takým, ktorý ešte len čaká v šuflíku.

Projekty, do ktorých sa môžu študenti zapojiť:

 • E-nable prosthetics
 • 3D skeleton printing
 • Perfect maxilla and mandible modeling & printing
 • 3d medical models database
 • Ideal dentition database
 • Digital smile design
 • Scanning with intraoral Trios 3shape scanner
 • Beauty mask
 • 3B babies
 • Dr Thurzo’s breather™
 • Suturing pads
 • Curing box
 • Orthopedic implants modeling
 • Di3D scanning
 • Oculus Rift for medical applications
 • Bioprinter project
 • 3D printed insoles
 • Facial reconstruction
to top