Klub sexuálneho zdravia

Činnosťou Klubu sexuálneho zdravia (medzinárodná skratka SCORA – Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV, AIDS) je šíriť osvetu v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia. Predovšetkým ide o workshopy, ktoré sú realizované na a stredných školách pre študentov vo veku 13-19 rokov. Používame svetovo známu a overenú metódu peer – eduction (rovesníci rovesníkom). Jej výhodou je, že nás žiaci neberú ako učiteľov a neboja sa opýtať aj chúlostivejšie otázky. Cieľom workshopov je, aby mladí ľudia dostali pravdivé informácie, o ktorých sa pravdepodobne nerozprávajú s rodičmi. Tým sa snažíme predchádzať tomu, aby ich vzdelával internet, ako je to dnes bežné.V neposlednom rade medzi naše veľmi obľúbené činnosti patria osvetové akcie pre širokú verejnosť. Tie bývajú väčšinou v nákupných centrách, či na internátoch.

Ružový Október – táto akcia sa koná pravidelne každý rok v októbri v jednom z bratislavských nákupných center. Keďže október je medzinárodný mesiac proti rakovine prsníkov, snažíme sa o šírenie osvety a učenie žien prevencii a samovyšetreniu prsníkov. Máme vlastný stánok a poskytujeme ľuďom informácie a letáky orientované na túto problematiku. Zaujímavou pomôckou sú špeciálne umelé modely prsníkov s hrčkami, na ktorých spomínané samovyšetrenie ukazujeme aj prakticky.

Movember – alebo novembrová mužská obmena Ružového Októbra. Táto akcia je teda rovnako ako Ružový Október v jednom z nákupných center, no v novembri, a je zameraná na rakovinu semenníkov. Podobne ako v októbri, máme špeciálne umelé modely semenníkov s hrčkami. Na nich ukazujeme mužom, ako si správne každý mesiac robiť samovyšetrenie.

WAD – World AIDS Day alebo Svetový deň boja proti AIDS, je veľmi pekná a populárna akcia, keďže ňou uzatvárame akcie zimného semestra. Koná sa vždy začiatkom decembra, najčastejšie na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej Doline. Na akcii ponúkame dotazníky zamerané na problematiku HIV/AIDS, ktoré keď okoloidúci vyplní, dostane zadarmo pohár nami pripraveného vareného vína. Každoročne sú vďaka tejto akcii oslovené stovky študentov.

 

Aby sme nezabudli na workshopy, ktoré sú vlastne kľúčovými činnosťami nášho klubu: 

FGC – o prvej gynekologickej prehliadke. Workshop je zameraný na oboznámenie dievčat o gynekologickej prehliadke. Odpovedá na viacero otázok: „Prečo? Kedy? A na čo sa pripraviť?“ Hlavným cieľom workshop-u je poukázať na význam preventívnych gynekologických prehliadok, objasniť rakovinu prsníkov a krčka maternice a samozrejme naučiť mladé ženy ako sa správne vyšetrujú prsníky. 

Men’s Issues – mužské záležitosti. Zámer tohto workshop-u je oboznámiť chlapcov o prebiehajúcej puberte, na čo sa pripraviť a čo brať ako samozrejmosť. Nechýbajú témy ako rakovina prostaty či semenníkov. Ani pri Men’s Issues nemôže chýbať objasnenie samovyšetrenia, no tentokrát semenníkov. FGC aj Men’s Issues sú schválené našim partnerom Ligou proti rakovine.

Gynekologický workshop – v spolupráci so simulačným centrom LFUK organizujeme workshop pre študentov, vedený gynekológom, kde si budú môcť v praxi na figuríne pozrieť a vyskúšať priebeh pôrodu.

 

V súčasnosti pripravujeme rôzne iné workshopy na témy ako HIV/AIDS, a mnohé iné.

V prípade otázok kontaktujte: Martina Maľová, ksz.bsm@gmail.com

to top