Klub verejného zdravia

Klub verejného zdravia je jednou zo základných zložiek organizácie IFMSA (International Federation of Medical Students´ Association), ktorá združuje medikov po celom svete. Vystupuje tu pod názvom SCOPH (Stantind Committee on Public Health) a ako súčasť IFMSA existuje od roku 1952.
Klub verejného zdravia je klub so širokým zameraním, ktorého hlavnou úlohou je vzdelávať širokú verejnosť v oblasti prevencie rôznych ochorení.
Medzi súčasné aktivity a projekty nášho Klubu verejného zdravia patria:
  • Nemocnica u medvedíka (Teddy Bear Hospital) –  projekt zameraný na prevenciu Syndrómu bieleho plášťa. Hlavnou úlohou tohto projektu je zábavnou formou zbaviť deti strachu z doktorov. Hravou formou si vyskúšajú na vlastnej koži rolu lekára, naučia sa základy zdravého stravovania, ako si správne umývať zúbky a prečo je dôležité si umývať ruky.
  • Moleprojekt, ktorý sa zaoberá prevenciou a skorou detekciou rakoviny kože. Hlavným cieľom je oboznámiť ľudí o dôležitosti používania ochranných prostriedkov proti slnku a tiež sledovanie tvorby znamienok.
  • Srdcom mladí (Young@heart)projekt, ktorého hlavným cieľom je navrátiť iskru do života starších ľudí, žijúcich v Domovoch dôchodcov a ukázať im, že aj jeseň života je krásna.Navštevujeme ich v domovoch seniorov a snažíme sa navodiť veselú atmosféru rôznymi hrami, spevom alebo nejakou kreatívnou činnosťou.
  • Škola zdravia – projekt zameraný pre širokú verejnosť. Snažíme sa upozorniť verejnosť na hrozbu rizikových faktorov ako zvýšená glykémia, hypertenzia a ich následky. Školíme ľudí ohľadom prevencie rakoviny prsníkov, semenníkov, kože ale taktiež aj o poskytovaní prvej pomoci.
  • Kvapka krvi – hlavným cieľom je podpora myšlienky pomoci druhým prostredníctvom poskytnutia možnosti darovania tej najvzácnejšej tekutiny – krvi.
Rozbiehajú sa nám aj nasledovné projekty:
  • Diabetes Mellitus – Každých 5 sekúnd je na svete diagnostikovaný nový diabetik. Hlavnou myšlienkou je ukázať ľuďom, že diabetes nie je diagnóza, ale životný štýl.
  • Mental Health– Psychické problémy sú častejšie ako si väčšina ľudí myslí. Cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o mentálnom zdraví a odbúranie mýtov a povier, ktoré sa s psychickými ochoreniami spájajú.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: meliskova.marianna@gmail.com
to top