Klub verejného zdravia

Klub verejného zdravia je jednou zo základných zložiek organizácie IFMSA (International Federation of Medical Students´ Association), ktorá združuje medikov po celom svete. Vystupuje tu pod názvom SCOPH (Stantind Committee on Public Health) a ako súčasť IFMSA existuje od roku 1952.

Klub verejného zdravia je klub so širokým zameraním, ktorého hlavnou úlohou je vzdelávať širokú verejnosť v oblasti prevencie rôznych ochorení.

 

Medzi súčasné aktivity a projekty nášho Klubu verejného zdravia patria:

  • Nemocnica u medvedíka (Teddy Bear Hospital) –  projekt zameraný na prevenciu Syndrómu bieleho plášťa. Hlavnou úlohou tohto projektu je zábavnou formou zbaviť deti strachu z doktorov. Hravou formou si vyskúšajú na vlastnej koži rolu lekára, naučia sa základy zdravého stravovania, ako si správne umývať zúbky a prečo je dôležité si umývať ruky.
  • Moleprojekt, ktorý sa zaoberá prevenciou a skorou detekciou rakoviny kože. Hlavným cieľom je oboznámiť ľudí o dôležitosti používania ochranných prostriedkov proti slnku a tiež sledovanie tvorby znamienok.
  • Srdcom mladí (Young@heart)projekt, ktorého hlavným cieľom je navrátiť iskru do života starších ľudí, žijúcich v Domovoch dôchodcov a ukázať im, že aj jeseň života je krásna.Navštevujeme ich v domovoch seniorov a snažíme sa navodiť veselú atmosféru rôznymi hrami, spevom alebo nejakou kreatívnou činnosťou. V rámci projektu Srdcom mladí organizujeme každý semester aj akciu Vianočná pošta, kedy píšeme seniorom vianočné pohľadnice a listy. 
  • Škola zdraviaprojekt zameraný pre širokú verejnosť. Snažíme sa upozorniť verejnosť na hrozbu rizikových faktorov ako zvýšená glykémia, hypertenzia a ich následky. Školíme ľudí ohľadom prevencie rakoviny prsníkov, semenníkov, kože ale taktiež aj o poskytovaní prvej pomoci.
  • Kvapka krvihlavným cieľom je podpora myšlienky pomoci druhým prostredníctvom poskytnutia možnosti darovania tej najvzácnejšej tekutiny – krvi.

Rozbiehajú sa nám aj nasledovné projekty:

  • Pojekt HPV – Cieľom projektu HPV je edukovať verejnosť o vzniku rakoviny krčka maternice a o tom, ako sa jej dá účinne predísť. Keďže najefektívnejšia ochrana pred nákazou týmto vírusom je očkovanie ešte pred začatím sexuálneho života, zameriavame sa hlavne na chlapcov a dievčatá na základných a stredných školách. Edukujeme o tom, čo je to HPV, ako sa prenáša, aké ma prejavy, čo spôsobuje, ako sa dá chrániť, typy vakcín a o tom, ako veľmi sú dôležité preventívne prehliadky.
  • Mental Health – Psychické problémy sú častejšie ako si väčšina ľudí myslí. Cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o mentálnom zdraví a odbúranie mýtov a povier, ktoré sa s psychickými ochoreniami spájajú.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: alexaneckarova@gmail.com 

to top