Klub vzdelávania medikov

Klub vzdelávania medikov je na nadnárodnej úrovni jednou zo základných zložiek organizácie IFMSA, ktorá združuje medikov po celom svete. Vystupuje tu pod názvom SCOME (Standing Committee On Medical Education) a ako súčasť založenia IFMSA existuje od roku 1951. Na lokálnej úrovni, v rámci Bratislavského spolku medikov (BSM), je klub pomerne mladý, čo zapríčiňuje jeho vysokú dynamiku a široké spektrum aktivít.
SCOME vo všeobecnosti zabezpečuje možnosť študentom medicíny zaoberať sa všetkými
aspektmi spojenými s lekárskym vzdelaním, s cieľom zlepšiť náš zdravotný systém a
vzdelávacie prostredie. Sme presvedčení, že práve študenti medicíny hrajú hlavnú rolu
pri pretváraní zdravotného systému a hlavne, že sú prví, ktorí zaznamenajú dopad týchto
zmien. Aktivity SCOME sú veľmi rôznorodé ako na národnej úrovni v rámci rôzneho
fungovania zdravotných systémov jednotlivých krajín, tak aj na lokálnej úrovni vzhľadom
na potreby doplnenia vzdelávania nad rámec výučby danej fakulty. Medzi súčasné aktivity
a projekty nášho Klubu vzdelávania patria:

Kurz chirurgického šitia – prebieha v dvoch úrovniach a poskytuje študentom medicíny
nielenkontakt s praxou popri veľkom množstve teórie, ktorú musia na fakulte absolvovať,
ale umožňuje im rozvíjať si ich praktické zručnosti, nevyhnutné v práci lekára, už počas štúdia.
Od začiatkov tohto kurzu, kedy sme začínali učiť šitie na prasacích labkách, kuracích
krídelkach a banánoch sme sa posunuli až k silikónovým imitáciám kože vlastnej výroby,
ktoré asi najlepšie simulujú realitu.

Večer s osobnosťou – v rámci projektu si pozývame osobnosti zo sveta medicíny, ktoré nám
rozprávajú o svojej práci, zážitkoch a skúsenostiach a poskytujú nám tým ako motiváciu
pre štúdium, tak aj veľké množstvo neoceniteľných informácií o povolaní lekára.

fyzioHD – videoprojekt s komentárom zameraný na praktické cvičenia z fyziológie.
Študentom vo forme krátkych a prehľadných videí vo vysokom rozlíšení pomáha lepšie
pochopiť jednotlivé cvičenia a v konečnom dôsledku šetrí materiál aj čas. Projekt získal 3.
miesto na konferencii ŠVOČ a jeho autorka, členka nášho SCOME, s ním vyhrala interaktívnu
konferenciu Preveda.

Kurz laparoskopie

to top