Klub vzdelávania v medicíne

Klub vzdelávania v medicíne je na nadnárodnej úrovni jednou zo
základných zložiek organizácie IFMSA, ktorá združuje medikov po celom svete.
Vystupuje tu pod názvom SCOME (Standing Committee On Medical Education) a ako
súčasť založenia IFMSA existuje od roku 1951. Na lokálnej úrovni sa jedná o
klub so širokým spektrom aktivít týkajúcich sa vzdelávania v medicíne . SCOME
ma za úlohu vo všeobecnosti zabezpečovať možnosť študentom medicíny zaoberať sa
všetkými aspektmi spojenými s lekárskym vzdelaním, s cieľom zlepšiť náš
zdravotný systém a vzdelávacie prostredie. Sme presvedčení, že práve študenti
medicíny hrajú hlavnú rolu pri pretváraní zdravotného systému a hlavne, že sú
prví, ktorí zaznamenajú dopad týchto
zmien.

Aktivity SCOME sú veľmi rôznorodé ako na národnej úrovni v rámci
rôznych
fungovaní zdravotných systémov jednotlivých krajín, tak aj na lokálnej úrovni
vzhľadom
na potreby doplnenia vzdelávania nad rámec výučby danej fakulty.

Medzi súčasné aktivity a projekty nášho Klubu vzdelávania patria:

KURZ CHIRURGICKÉHO ŠITIA – Základy
chirurgických stehov a práca chirurgickými nástrojmi. Poskytuje študentom medicíny nielen
kontakt s praxou pri veľkom množstve teórie, ktorú musia na fakulte
absolvovať,ale umožňuje im rozvíjať si ich praktické zručnosti, nevyhnutné v
práci lekára, už počas štúdia.

– Viacero úrovní so
zvyšujúcou sa obtiažnosťou – od jednoduchých stehov, kontinuálnych až po
subkutánne stehy

– Na čom šijeme? –
Na šitie využívame silikónové kože vlastnej výroby.

– Ake nite
používame? – Snažíme sa šiť na traumatických ihlách, sú udržateľnejším  riešením (pomáha nám to udržiavať kurzy
zadarmo) samozrejme máme v prípade osobnej preferencie aj atraumatické ihly za
symbolický poplatok.  

LAPAROSKOPICKÝ KURZ – Vyučovanie základov
laparoskopie na simulačných boxoch/simulátoroch v chirurgickej časti Ústavu
medicínskeho vzdelávania a simulácie

– Učíme sa
zručnosti na laparoskopických boxoch a tiež aj na modernom laparoskopickom
simulátore

DEŇ SO ŠPECIALIZÁCIOU – Vedená neformálna
diskusia v menšej skupine ľudí (do 20 ľudí) s doktorom v istej
špecializácii  priblíženie konkrétnej
špecializácie medikom. Môžu si prediskutovať svoje otázky so špecialistom a
lepšie sa rozhodnúť v svojej kariere.

TVORBA SILIKÓNOVÝCH KOŽÍ – Tvorba silikónových
koží pre chirurgické šitie.

3D PRINT A VR – Využívame 3D tlač a Virtuálnu
Realitu pre potreby našich akcií a pre potreby spolku.

CSE – Clinical skills event – Podujatie
organizované v spolupráci s spolkami farmaceutov pre zlepšenie medziodborovej
spolupráce. Jedná sa o súťaž zameranú v ktorej tímy zložené z medikov a
farmaceutov riešia klinické problémy navrhnuté pedagógmi z oboch typoch fakúlt.
Taktiež sa môžu tešiť na zaujímavé prednášky na klinické témy.

PRVÁ POMOC – Spolupracujeme so Slovenským
červeným krížom a ponúkame medikom 33- hodinový kurz prvej pomoci zadarmo vďaka
ktorému sa budú môcť zúčastňovať organizácie akcii červeného kríža.

Pripravujeme : USG WORKSHOP, EKG WORKSHOP,
MENTOR AND MENTEES, ZÁKLADY KLINIKY a ďalšie 🙂

to top