Klub vzdelávania medikov

Klub vzdelávania medikov je na nadnárodnej úrovni jednou zo základných zložiek organizácie IFMSA, ktorá združuje medikov po celom svete. Vystupuje tu pod názvom SCOME (Standing Committee On Medical Education) a ako súčasť založenia IFMSA existuje od roku 1951.
Medzi súčasné aktivity a projekty nášho Klubu vzdelávania medikov patria:
Kurz chirurgického šitia – prebieha v dvoch úrovniach a poskytuje študentom medicíny nielen kontakt s praxou popri veľkom množstve teórie, ktorú musia na fakulte absolvovať, ale umožňuje im rozvíjať si ich praktické zručnosti, nevyhnutné v práci lekára, už počas štúdia. Je rozdelený do dvoch úrovní:
Level 1
 • Zásady manipulácie so sterilným šicím materiálom
 • Držanie nástrojov
 • Jednoduchý uzlík
 • Jednoduchý steh
 • Pokračovací steh
 • Staplovanie
 • Vertikálny/ horizontálny matrac
Level 2
 • Zopakovanie/ ukázanie toho čo sa minule nestihlo
 • Dvojitý uzlík
 • Uzamknutý pokračovací steh
 • Intradermal
 • Podkožie
 • Podkožie – evertovaný uzlík
 • Podväzovanie ciev
Ak by si sa k nám chcel pridať ako lektor kurzu šitia, naučíme ťa všetko potrebné, stačí nám napísať.
Kurz laparoskopie– Hlavným cieľom kurzu je oboznámenie sa zo základným repertoárom inštrumentov , zručnosti pohybu a vnímania vzdialenosti objektov na 2D monitoroch . Kurz je skvelým pomocníkom pre tých, ktorých zaujíma chirurgia a chcú sa jej čo najviac počas štúdia na fakulte priblížiť.
Kurz obväzovania– projekt fungujúci už tretí rok vám pomôže zdokonaliť každodenne používané obväzové techniky v medicíne. Naučíte sa ošetrovať všetky časti tela pomocou rôznorodých obväzových materiálov a nebudú vám cudzie ani pojmy ako Hippokratova čiapka či pruban.
Kurz odberov krvi– tento semester sa opäť môžete tešiť na kurz odberov krvi, kde sa dozviete niečo o technikách správneho odberu, novodobo používaných odberových súpravách v zdravotníctve, no hlavným účelom kurzu je zdokonaliť sa v odoberaní krvi za veľmi milej a priateľskej atmosféry.
Tento semester prebieha príprava nového kurzu prvej pomoci, ktorý bude zameraný na získanie či prípadné osvieženie si znalostí z oblastí KPR či urgentnej medicíny.
Ak máte skúsenosti s prvou pomocou, chuť zmysluplne vyplniť svoj voľný čas alebo obohatiť klub novými nápadmi či aktivitami, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedenej mailovej adresy.
Predseda SCOME BSM Kristína Fraňová – franova.kristina@gmail.com
to top