Klub za ľudské práva a mier

Klub za ľudské práva a mier je na Slovensku z tých mladších klubov. Spolu s ďalšími 117 krajinami tvoríme sieť SCORP, ktorú spája víziu sveta, kde má každý človek rovnaký a plný nárok na ochranu svojich ľudských práv.

Ako budúcim lekárom nám nesmú byť ľahostajné ani iné aspekty ochrany ľudského života, veríme preto, že je našou povinnosťou snažiť sa ľudí pochopiť a pomôcť tam kde je to potrebné. V rámci edukácie sa venujeme problematike ľudských práv v kontexte lekárskej etiky, vyvracaniu xenofóbnych názorov, rovnoprávnosti žien v medicíne a mnohým ďalším. Medzi projekty nášho klubu patrí napr. Pancake day, zbierka s pridanou hodnotou dobrého jedla, ktorej zisk z predaja putoval pre deti z Južného Sudánu a Afghanistanu. Na zbierkach a edukácii o humanitárnej pomoci SCORP spolupracujeme aj s organizáciou UNICEF. A to, že mier nie je samozrejmosťou, si pripomíname akciou Peace Walk – výstupom na Sandberg, prípadne podobnou túrou v lesoch Malých Karpát. Ďalším je aj pomoc ľuďom bez domova – zbierka hygienických potrieb a oblečenia, momentálne plánujeme aj aktívnejšiu pomoc v teréne.

Ku globálnym problémom jednoznačne patrí aj klimatická kríza, na jej medicínske dopady sa bližšie pozeráme v celoslovenskom projekte Medici za klímu.

 

Projekty, ktorým sa venujeme:

Pancake day – Každý semester organizujeme Pancake day, počas ktorého na BSM pripravujeme palacinky. Vyzbierané finančné prostriedky putujú na podporu výstavby školy v Afganistane, ktorá je iniciovaná našim doc. Nasirom Jalilim.

Pomoc pre ľudí bez domova – Pravidelne organizujeme zbierky oblečenia a hygienických potrieb pre ľudí bez domova. Takisto je pre záujemcov možnosť návštevy a pomoci priamo v útulkoch.

Peace walk – Dvakrát ročne sa koná turistika v okolí Bratislavy na podnet doc. Nasira Jaliliho (zakladateľ Občianskeho združenia pre pomoc a rozvoj vzdelávania a zdravotníctva v Afganistane – ZRVZA). Hlavnou myšlienkou je podpora mieru v Afganistane. Účasť býva považovaná za dve hodiny telesnej výchovy.

Workshopy – V priebehu semestra organizujeme rôzne workshopy zamerané najmä na témy týkajúce sa ľudských práv. Nedávne témy: zdravotná starostlivosť o ľudí bez domova, komunikácia lekára s obeťou domáceho násilia a iné.

 

Pole nášho zamerania závisí len od nás a našej motivácie angažovať sa v danej problematike. Témami, na ktoré sa SCORP sústreďuje sú napríklad:

  • problémy, ktorým musia čeliť minority, zanedbaní pacienti, diskriminované skupiny, utečenci, hendikepovaní občania a bezdomovci,
  • porušovanie ľudských práv,
  • vzdelávanie a povedomie o všeobecných ľudských právach,
  • rasizmus a intolerancia,
  • rovnoprávnosť, práva žien, detí a iných menšín.

 

Klub za ľudské práva a mier je priestorom pre otvorených a ohľaduplných ľudí, ktorí namiesto prechovávania predsudkov voči druhým, chcú najprv lepšie spoznať ich situáciu, pomáhať a postaviť sa za hodnoty, v ktoré veria. Zároveň je klub miestom, kde členovia môžu spoznať ľudí s obdobným zmýšľaním a názormi, priestorom pre zábavu a relax a v neposlednom rade miestom kde môžeš práve ty začať zmenu, ktorú chces vidieť vo svete, zdravotníctve či na škole.

 

Mail predsedu: 

scorp.lfuk@gmail.com

 

Viac informácií o SCORP-e a našom klube nájdeš tu: https://scorpdatabase.wordpress.com/

http://www.ifmsa.org/Activities/Standing-Committees/Human-Rights-and-Peace

 

to top