Klub za ľudské práva a mier

Klub za ľudské práva a mier je jednou zo základných zložiek organizácie IFMSA, ktorá združuje medikov po celom svete. Vystupuje tu pod názvom SCORP – Standing committee of human rights and peace,  v rámci jeho medzinárodnej siete v 117 krajinách sveta.
Projekty, ktorým sa venujeme:
Pancake day – Každý semester organizujeme Pancake day, počas ktorého pečieme na BSM palacinky. Vyzbierané peniaze putujú na podporu výstavby školy v Afganistane, ktorá je iniciovaná našim doc. Nasirom Jalilim.
Pomoc pre ľudí bez domova – Pravidelne organizujeme zbierky oblečenia a hygienických potrieb pre ľudí bez domova. Takisto je pre záujemcov možnosť návštevy a pomoci priamo v útulkoch.
Peace walk – Dvakrát ročne sa koná turistika v okolí Bratislavy na podnet doc. Nasira Jaliliho. Hlavnou myšlienkou je podpora mieru v Afganistane. Účasť býva považovaná za dve hodiny telesnej výchovy
Workshopy – V priebehu semestra organizujeme rôzne workshopy zamerané najmä na témy marginalizovaných skupín. Nedávne témy: zdravotná starostlivosť o ľudí bez domova, komunikácia lekára s obeťou domáceho násilia a iné.
Ako budúcim lekárom nám nesmú byť ľahostajné problémy iných, veríme, že je našou povinnosťou sa snažiť druhých pochopiť a zároveň sa im snažiť vrámci našich možností aj pomôcť. Usilujeme sa preto o zvyšovanie povedomia študentov medicíny, aj všeobecnej verejnosti, o problémoch okolo nás a organizujeme projekty, ktorými môžeme my sami pomáhať. Veríme, že táto snaha zvyšuje našu uvedomelosť a schopnosť porozumieť druhým, zvyšuje náš cit pre zodpovednosť a empatiu, čo nám v konečnom dôsledku môže pomôcť stať sa v budúcnosti lepšími lekármi. Jedným z motívov, ktoré ženú klub vpred je dobrý pocit z vlastnej, prospešnej činnosti a dobre vykonanej práce.
Pole nášho zamerania závisí len od nás a našej motivácie angažovať sa v danej problematike. Témami, na ktoré sa SCORP sústreďuje sú napríklad:
  • problémy, ktorým musia čeliť minority, zanedbaní pacienti, diskriminované skupiny, utečenci, handicapovaní občania a bezdomovci,
  • porušovanie ľudských práv,
  • vzdelávanie a povedomie o všeobecných ľudských právach,
  • rasizmus a intolerancia,
  • rovnoprávnosť, práva žien, detí a iných menšín.
Klub za ľudské práva a mier je priestorom pre otvorených a ohľaduplných ľudí, ktorí namiesto prechovávania predsudkov voči druhým, chcú najprv lepšie spoznať ich situáciu, pomáhať a postaviť sa za hodnoty, v ktoré veria. Zároveň je klub miestom, kde členovia môžu spoznať ľudí s podobným zmýšľaním a názormi, priestorom pre zábavu a relax a v neposlednom rade miestom kde môžeš práve ty začať zmenu, ktorú chceš vidieť vo svete, zdravotníctve či na škole.
Viac informácií o SCORP-e a našom klube nájdeš tu: https://scorpdatabase.wordpress.com/ alebo tu : http://www.ifmsa.org/Activities/Standing-Committees/Human-Rights-and-Peace 😉

Kontakty
Chceš sa k nám pridať alebo máš nejaký nápad na projekt, prípadne nejakú pripomienku? Kontaktuj nás na: scorp.lfuk@gmail.com alebo norp.slomsa@gmail.com
Vidíš vo svojom okolí problém, ktorý by si chcel riešiť? Alebo ťa osobne niečo trápi a potrebuješ pomoc? Neváhaj ma kontaktovať osobne na Claudia Krajčíková krajck@gmail.com, spoločne niečo určite vymyslíme 🙂
to top