Klub zahraničných aktivít

Klub zahraničných aktivít je jednou zo základných zložiek organizácie IFMSA, ktorá združuje medikov po celom svete. Vystupuje tu pod názvom SCOPE – Standing committee on profesional exchange.

Hlavnou náplňou Klubu zahraničných aktivít je sprostredkovať našim študentom vycestovanie na letnú stáž do zahraničia. Každoročne využije túto možnosť viac ako 65 študentov, ktorí sa zúčastňujú klinickej stáže v nemocnici (tzv. professional exchange) a približne 5 študentov smeruje do laboratórií, kde pracujú na vedeckých projektoch (research exchange). Klinickej stáže sa môžu zúčastniť študenti 3. až 6. ročníka všeobecného lekárstva. Vedecká stáž je hlavne pre 1. a 2. ročník všeobecného lekárstva.
Výber krajín je každoročne veľmi široký, okrem Európy je šanca nazrieť aj do Ázie, Afriky či Ameriky. Keďže chceme, aby nás za hranicami reprezentovali tí najlepší a a najpracovitejší, poradovník záujemcov sa robí na základe počtu získaných bodov. Okrem povinného testu z anglického jazyka má každý možnosť získať body navyše pri preukázaní svojich mimoškolských aktivít a schopností.
Konkrétne:

  • dobrým priemerom známok
  • účasťou na konferencii ŠVOČ s vlastnou prácou
  • činnosťou v akademickom senáte
  • reprezentáciou LF UK v športe
  • činnosťou v Klube detskej nádeje
  • aktivitou v kluboch BSM
  • pomocou pri organizácii OC Freshers day, Behu medikov, atď.
  • pomocou pri organizovaní aktivít a akcií BSM
  • iné aktivity mimo fakulty a BSM

Po absolvovaní testu nasleduje vytúžené „výberové konanie“, kde si študenti vyberú krajinu, do ktorej pocestujú. My im následne pomáhame s administratívou a inými formalitami.

Contact person (CP) –  veľmi dôležitou náplňou nášho klubu je spríjemňovať pobyt asi šesťdesiatke zahraničných študentov, ktorí pricestujú na stáž do Bratislavy. Najviac študentov je v mesiach júl a august ale menšie skupinky prichádzajú aj vo februári, marci, apríli a októbri. Komunikujeme s nimi už pred príchodom, odpovedáme im na všetky ich (niekedy vtipné) otázky. V deň príchodu ich vítame na letisku či stanici a takisto ich sprevádzame počas prvého dňa v nemocnici. Najpríjemnejšou časťou je ale určite social program. V rámci neho pre nich vymýšľame rôzne aktivity ako výlety, opekačky, kúpaliská či diskotéky, pri ktorých sa navzájom spoznávame a zbližujeme.

Wandering Wednesday – študent si pripraví prezentáciu o krajine, kde bol na stáži, erasme alebo tam žil nejaký čas a porozpráva nám o kultúre krajiny, zdravotnom systéme, čo videl a kam odporúča cestovať a samozrejme si pripravíme tématické jedlo a nápoje.
KZA je preto tým správnym miestom pre ľudí, ktorí majú radi cudzie jazyky a radi spoznávajú nové kultúry, tým najlepším možným spôsobom – priamym kontaktom s nimi.

Ak ťa náš klub zaujal a rád by si sa stal/a kontaktnou osobu, máš námet na novú aktivitu alebo máš nejaké otázky, neváhaj nás kontaktujte na:  dokumentykza@gmail.com

to top