Klub zahraničných aktivít

Hlavnou náplňou Klubu zahraničných aktivít je sprostredkovať našim študentom vycestovanie na letnú stáž do zahraničia. Každoročne využije túto možnosť viac ako 70 študentov, ktorí sa zúčastňujú klinickej stáže v nemocnici (tzv. professional exchange) a približne 7 študentov smeruje do laboratórií, kde pracujú na vedeckých projektoch (research exchange).

Výber krajín je každoročne veľmi široký; okrem Európy je šanca nazrieť aj do Ázie či Ameriky. Keďže chceme, aby nás za hranicami reprezentovali tí najlepší a najpracovitejší, poradovník záujemcov sa robí na základe počtu získaných bodov. Okrem povinného testu z anglického jazyka má každý možnosť získať body navyše pri preukázaní svojich mimoškolských aktivít a schopností za obdobie predchádzajúceho akademického roka.

Konkrétne za:

– vážený študijný priemer a ročník

– účasť na konferencii ŠVOČ s vlastnou prácou (Študentská vedecká odborná činnosť)

– činnosť v akademickom senáte

– reprezentáciu LF UK v športe

– činnosť v Klube detskej nádeje

– aktivitu v kluboch BSM

– pomoc pri organizácii OC Fresher’s day a iných veľkých akcii BSM

– inú mimoškolskú aktivitu

Po absolvovaní testu nasleduje približne v polovici novembra vytúžené „výberové konanie”, kde si študenti vyberú krajinu, do ktorej pocestujú. My im následne pomáhame s administratívou a inými formalitami. Druhou, nemenej dôležitou náplňou nášho klubu, je spríjemňovať pobyt asi šesťdesiatke zahraničných študentov, ktorí pricestujú na leto do Bratislavy. Komunikujeme s nimi už pred príchodom, odpovedáme im na všetky ich (niekedy vtipné) otázky. V deň príchodu ich vítame na letisku či stanici a takisto ich sprevádzame počas prvého dňa v nemocnici. Najpríjemnejšou časťou je ale určite social program.

V rámci neho pre nich vymýšľame rôzne aktivity – výlety, opekačky, kúpaliská či diskotéky, pri ktorých sa navzájom spoznávame a zbližujeme. KZA je preto tým správnym miestom pre ľudí, ktorí majú radi cudzie jazyky a radi spoznávajú nové kultúry, tým najlepším možným spôsobom – priamym kontaktom s nimi.

Ak ťa náš klub zaujal a rád by si sa stal/a kontaktnou osobou, máš námet na novú aktivitu alebo máš akékoľvek otázky, neváhaj nás kontaktovať na: dokumentykza@gmail.com

to top