Domov

Pomôž Slovensku v boji proti COVID-19

Vyber si kraj

[foundry_slider parallax=“parallax-off“][foundry_slider_content image=“3509″]

Bratislavský spolok medikov

Sme spolok študentov medicíny na lekárskej fakulte UK v Bratislave.

[/foundry_slider_content][/foundry_slider]

Novinky

[foundry_blog pppage=“3″ filter=“36″]

BSM pokračuje v tradícii Spolku medikov založeného v roku 1920. Je združením študentov medicíny na Lekárskej fakulte UK zložený z vyše 300 členov. Spolok podporuje študentov medicíny v ich štúdiu a osobnostnom raste.

BSM rozširuje možnosti pre vzdelanie pomocou organizovania kurzov, seminárov a prednášok. Smeruje svoje aktivity na osobnostný a kariérny rozvoj študentov medicíny a vytvára pôdu pre ich inovatívne nápady.

BSM prispieva k zlepšovaniu a udržiavaniu miestneho a svetového zdravia šírením osvety formou prednášok, workshopov a cielených projektov v komunite a vo svete. To všetko v súlade s humanistickými ideálmi lekárskeho poslania.

BSM ako súčasť IFMSA má za poslanie prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu medzi študentmi medicíny s cieľom zlepšit ich vedomosti a zručností a tým prispieť k riešeniu otázok zdravia na celom svete. BSM organizuje výmenné stáže v zahraničí a medzinárodné projekty a akcie.

Členmi

slomsa
ifmsalogo

Podporili nás

to top