O spolku

BSM pokračuje v tradícii Spolku medikov založeného v roku 1920. Je združením študentov medicíny na Lekárskej fakulte UK zložený z vyše 300 členov. Spolok podporuje študentov medicíny v ich štúdiu a osobnostnom raste, rozširuje možnosti pre vzdelanie pomocou organizovania kurzov, seminárov a prednášok. Prispieva k zlepšovaniu a udržiavaniu miestneho a svetového zdravia šírením osvety formou workshopov a cielených projektov. To všetko v súlade s humanistickými ideálmi lekárskeho poslania.

Ako súčasť IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) má za poslanie prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu medzi študentmi medicíny s cieľom zlepšiť ich vedomosti a zručnosti a tým prispieť k riešeniu otázok zdravia na celom svete.

Ako sa stať členom?

Na zápise vám bude k dispozícii BSM stánok, v ktorom sa môžete priamo zapísať a užívať si tak výhody, ktoré vám členstvo ponúka. Zapísať sa môžete rovako počas celého roka u sekretára/ sekretárky v budove na obrázku.

Bratislavský spolok medikov sa skladá zo siedmich klubov. Sú to:

• Klub zahraničných aktivít – SCORE a SCOPE

• Klub sexuálneho zdravia – SCORA

• Klub verejného zdravia – SCOPH

• Klub vzdelávania medikov – SCOME

• Klub za ľudské práva a mier – SCORP

• Klub 3D tlače a dizajnu

• Klub pre zahraničných študentov – SCOIS

BSM disponuje aj množstvom služieb, ktoré členovia môžu využívať:

požičanie plášťa zdarma, predaj kníh, skrípt a medicínskeho príslušenstva za zvýhodnenú cenu, tlač papiera a hrebeňové viazanie dokumentov, BSM knižnica so zaujímavými

publikáciami, čaj a kávička zdarma, možnosť používania počítačov s internetom, ale hlavne priestor kde môžete relaxovať a zabaviť sa medzi cvičeniami a prednáškami.

Ako sa stať aktívnym členom?

Rozdiel medzi bežným členoma aktívnym členom BSM je hlavne vo funkcií, ktorú zastáva. Výhodou aktívneho členstva je v priamom realizovaní nápadov a v účasti na projektoch. Stane sa tak súčasťou našej veľkej rodiny, kde mu bude poskytnutý priestor na sebarealizáciu a zmysluplné trávenie voľného času popri štúdiu. Nie je nič krajšie ako vidieť svoje nápady zrealizované a ovplyvňujúce okolie.

to top