Organizácia

Bratislavský spolok medikov, založený a vedený podľa Zákona o združovaní občanov (č. 83/1990 Zb.) a v znení neskorších predpisov je riadený za pomoci interných dokumentov: Stanovy, Organizačný poriadok a Rokovací poriadok. Dodržiavanie týchto predpisov je povinné pre všetkých členov BSM, rovnako aj ich dôkladné naštudovanie.

Na tejto stránke nájdete úplné znenie vyššie uvedených dokumentov, v najnovšej podobe.

 

Stanovy Bratislavského spolku medikov

Organizačný poriadok Bratislavského spolku medikov

to top