Podporte nás – 2% pre BSM

Podporte aktivity BSM aj Vy!

Žiadame Vás o podporu pre náš Bratislavský spolok medikov.

V roku 2023 sme aj vďaka Vám mohli zorganizovať projekty, ktoré boli zamerané na vzdelávanie medikov, verejné zdravie, sexuálne zdravie a mnohé iné.
Veríme, že sa nám to podarí aj tento rok.

Ako nám môžete pomôcť?

Pomocou 2% z dane z Vášho príjmu môžete prispieť k rozvoju neziskového občianskeho združenia, ktorý je tvorený pre študentov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Prečo pomôcť 2% z daní?

Pomôžte nášmu Bratislavský spolok medikov svojimi 2% z daní! Pomocou 2% z dane z Vášho príjmu môžete prispieť k rozvoju neziskového občianskeho združenia, ktorý je tvorený pre študentov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Bratislavský spolok medikov poskytuje mnoho dobrovoľníckych aktivít, ktorých sa študenti aktívne zúčastňujú. Takisto predstavuje komunitný priestor pre odpočinok, učenie, stretávanie sa a vzdelávanie pre našich budúcich lekárov. Minulý rok sme získali mikroskopy, vďaka ktorým študenti môžu študovať v pohodlí nášho spolku, na ktoré rovnako aj Oculus, či moderné tlakomery pre naše dobrovoľnícke aktivity. Spolok slúži aj na získavanie nových zručností manuálneho charakteru (chirurgické šitie, prvá pomoc, obväzovanie rán, v pripravovaný tréning venepunkcie a iné), tak aj softskills (oslovenie respondentov, komunikácia s dospelým i detským pacientom). 

Nadôvažok tým plnia jednu z najčastejšie opomenutých povinností študenta – aktívne vracať svoju hodnotu spoločnosti tak, aby mu jeho aktivita nebránila mu v sebarozvoji. 

Spolok vďaka členstvu v  Medzinárodnej organizácii študentov medicíny (IFMSA) takisto študentom umožňuje cestovať na zahraničné stáže v nemocniciach. Môžu si vybrať približne z 50 krajín, medzi ktoré patria Nemecko, Fínsko, Taliansko, Španielsko, Taiwan, Mexiko, Indonézia, Thajsko a mnohé ďalšie.

Termín 2% z daní

Posledný termin zaslania 2% z daní je 31.3.2024. Radi by sme aj najďalej zdokonaľovali našu misiu a poslanie v službách, ktoré poskytujeme študentom. Preto Vás prosíme o podporu vo forme 2%, ktorá Vás nič nestojí

Vďaka vašim darovaným percentám z dane môžeme realizovať množstvo našich dobrovoľných, verejnoprospešných a spoločenských aktivít. Táto podpora je pre nás nevyhnutná a najmä preto sa o ňu tento rok uchádzame. Ďakujeme za Vašu priazeň. 

Údaje o nás – prijímateľovi 2%

Názov: Bratislavský spolok medikov
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31747698 (SID sa nevypĺňa)
Sídlo: Sasinkova 2626/2, 811 08, Bratislava
Číslo účtu: SK7783300000002000816252, Fio banka a.s

Ako poukázať 2% z daní

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ste zamestnanec?

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 31.3.2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Informácie:

PREDVYPLNENÉ TLAČIVÁ:

Ďalšie informácie sú dostupné na: https://www.dvepercenta.sk/

Jednotlivé postupy a návod

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.
Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024– Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024– Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

to top