Podporte nás –
2% pre BSM

Podporte aktivity BSM aj Vy!

V roku 2020 sme aj vďaka Vám mohli zorganizovať projekty, ktoré boli zamerané na vzdelávanie medikov, verejné zdravie, sexuálne zdravie a mnohé iné.

Veríme, že sa nám to podarí aj tento rok.

Údaje o nás – Prijímateľovi 2%

Názov: Bratislavský spolok medikov
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31747698 (SID sa nevypĺňa)
Sídlo: Sasinkova 2, 813 72, Bratislava

Ako poukázať 2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2021– Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021– Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivá a ostatné informácie sú dostupné na: https://www.dvepercenta.sk/

Zdroj: https://www.dvepercenta.sk/

to top