Postup na podanie 2% z daní pre zamestnancov

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.
  1. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 
  1. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. 
  • Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
  1. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje uvádzame aj tu:
  • IČO: 31747698
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno: Bratislavský spolok medikov OZ
  • Ulica: Sasinkova 2
  • PSČ a OBEC: 811 08 Bratislava

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU


Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť pre zamestnávateľa

Potvrdenie o zaplatení dane

Poučenie k Vyhláseniu 

Vyhlásenie

to top